Rehabilitacja

Rehabilitacja ma na celu przywrócić sprawność nie tylko na poziomie struktury (czyli uszkodzonych kości, mięśni, więzadeł, powięzi, nerwów, naczyń krążków międzykręgowych itp.) czy na poziomie ich funkcji (siły, wytrzymałości, koordynacji nerwowo-mięśniowej, zakresu ruchu, parametrów krążeniowo – oddechowych itp.), ale także na poziomie aktywności (czyli wykonywania skoordynowanych ruchów w różnych płaszczyznach, pozycjach) i uczestnictwa (czyli prawidłowy chód, powrót do pracy, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu ale ze zmianą złych nawyków ruchowych). Dotyczy to każdego schorzenia: czy wad postawy u dzieci czy operacji kręgosłupa czy uszkodzonych więzadeł. Sposobów i metod rehabilitacji jest wiele dlatego swoje doświadczenie w pracy uzupełniamy dokształcaniem się na specjalistycznych kursach czy posiłkując się fachowa literaturą.

Dla kogo?

  • pacjenci bólowi: bóle kręgosłupa, głowy i stawów obwodowych.
  • pacjenci neurologiczni: udary, uszkodzenia rdzenia kręgowego, MPDz.
  • pacjenci ortopedyczni: po operacjach , rekonstrukcjach więzadeł, endoprotezach, przeciążeniach, skoliozy i inne wady postawy.
  • pacjenci z obrzękami
  • niemowleta i małe dzieci z zaburzeniem rozwoju

Proponujemy rehabilitację metodami:

PNF

Metoda umożliwiająca optymalne odtworzenie funkcji motorycznej pacjenta przez stymulowanie odpowiednich receptorów i torowanie sprawności układu nerwowo-mięśniowego. Wykorzystywana u pacjentów neurologicznych, ortopedycznych, dzieci, w rehabilitacji wad postawy.

McKenzie

Mechaniczne diagnozowanie i terapia kręgosłupa. Stosowana u pacjentów z bólami kręgosłupa, gdzie przyczyna tkwi w jego zaburzonej mechanice, równocześnie pozwalająca wykluczyć inne przyczyny bólu.

Maitland

Metoda terapii manualnej, wykorzystywana głównie u pacjentów ortopedycznych, z bólami kręgosłupa i stawów kończyn. Metodę tę cechuje duża dokładność diagnostyczna, przez zastosowanie całej gamy testów i różnicowanie struktur, z których odczuwany jest ból. Łączy techniki terapeutyczne działające na stawy, mięśnie i tkankę nerwową.

Ackermann

Metoda osteopatii funkcjonalnej i chiropraktyki, wykorzystywana głównie u osób z problemami kręgosłupa. Cechuje ją całościowe podejście do pacjenta uwzględniające blokady na łańcuchach mięśniowych.

Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu

Terapia stosowana u wszystkich pacjentów z ośrodkowym uszkodzeniem mózgu, niezależnie czy jest to choroba postępująca (np. stwardnienie rozsiane), czy też niepostępujące uszkodzenie mózgu (udar). Terapia ta ukierunkowana jest na oddziaływanie na proprioreceptory, zwiększenie koncentracji pacjenta czy wymuszenie reakcji spontanicznych.

Techniki energizacji mięśni

Jest to zbiór metod, stosowanych w celu likwidacji zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. Terapię wykorzystuje się u osób z hipertonią mięśniową, przykurczami pochodzenia mięśniowego, osłabieniem fizjologicznym mięśni, a także ograniczeniem ruchomości stawów. Leczenie można stosować zarówno u pacjentów z ostrymi stanami bólowymi jak również u osób chorych przewlekle.

Koncepcja Terapii Obrzękowej

Skierowana do pacjentów z różnego rodzaju obrzękami szczególnie skierowana do kobiet po mastektomii czy innych osób po wycięciu czy uszkodzeniu węzłów chłonnych. Obejmuje terapię ułożeniową, manualny drenaż limfatyczny, bandażowanie, terapię oddechową, terapię uciskową i edukację co do zachowania, ćwiczeń i powikłań.

Performance Stability

Metoda ćwiczeń opartych na tzw. centrum stabilności polegających na integracji wszystkich systemów stabilności tak, aby dostarczyć stabilnej podstawy dla ruchu kończyn i optymalnej wydajności ruchu tułowia. Stosowana u sportowców jak i u każdego pacjenta z zaburzeniami układu ruchu.

Medi-Taping

– po zdiagnozowaniu przyczyn danego obrazu klinicznego, elastyczne plastry Medi- Tape zostają nałożone na odpowiednie miejsca na ciele, z uwzględnieniem zasad statyki i przepływu energii. Medi-Taping powoduje trwający 24 godziny mikro-masaż mięśni, działający na układ limfatyczny, układ nerwowy, układ krążenia a przede wszystkim na aparat ruchu.

Masaże rehabilitacyjne

Masaże (głęboki, poprzeczny, terapia punktów spustowych, klasyczny, segmentarny), które stosowane są w zależności od napięcia mięśni, mające na celu jak najszybsze ich zmniejszenie, poprawę trofiki i przemiany materii w chorobowo zmienionych miejscach.

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego

Zbiór metod diagnostycznych i leczniczych z zakresu fizjoterapii, skierowanych do osób z chondromalacją rzepki, kolanem biegacza i skoczka, uszkodzoną łąkotką, więzadłem ACL oraz innymi dysfunkcjami stawu kolanowego.

 Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego

Diagnostyka oraz fizjoterapia zachowawcza i pooperacyjna w przypadku najczęstszych uszkodzeń stawu barkowego. ( “zamrożony bark”, zespół ciasnoty podbarkowej, uszkodzenia w obrębie stożka rotatorów itp.)

Leave a Reply