Rehabilitacja niemowląt i dzieci

Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath- optymalny start dla niemowląt i małych dzieci

Terapia wg koncepcji NDT- Bobath skierowana jest przede wszystkim dla niemowląt urodzonych przedwcześnie od pierwszych dni życia, niemowląt prezentujących zaburzenia lub opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, prezentujących różnorodne wady wrodzone, niemowląt z tzw. grupy ryzyka,  u których podejrzewa się uszkodzenie układu nerwowego lub zaburzenia jego funkcji jak również  dla  dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi.

Metoda NDT-Bobath jest najmniej kontrowersyjną interwencją w zakresie rozwoju niemowląt i małych dzieci, a realizowana wraz z odpowiednimi czynnościami pielęgnacyjnymi  i dostarczaniem odpowiednich doświadczeń w środowisku domowym przez opiekunów przynosi bardzo korzystne efekty dla rozwoju.

Terapia prowadzona jest przez zabawę, mającą na celu aktywne zaangażowanie dziecka i poprawę jego funkcji. W terapii wg koncepcji NDT-Bobath fizjoterapeuta podąża za dzieckiem, wyznaczając konkretne cele terapii oraz aranżuje przestrzeń do pracy w taki sposób, aby terapia była dla dziecka przyjemna i interesująca, możliwie jak najmocniej ograniczając stres.

Metoda uwzględnia bezpośrednie oddziaływanie na ciało dziecka w celu regulacji napięcia mięśniowego, torowania prawidłowych aktywności oraz wpływania na  ich jakość.  Koncepcja NDT-Bobath akceptuje w swoich założeniach wszelkie pomoce zewnętrzne takie jak taping, różnorodne sprzęty wykorzystywane do ćwiczeń takie jak piłki, wałki oraz  zaopatrzenie ortopedyczne  dla zapewnienia najlepszego oddziaływania i wykorzystania maksymalnego potencjału drzemiącego w każdym małym pacjencie.